Национална среща на финансистите от общините

За събитието

Повече от 250 експерти от общините участваха в събитието с най-дългогодишна история в календара на НСОРБ - Националната среща на финансистите
 
Тази година тя се проведе на 17 и 18 юни 2021 г. в к.к. „Пампорово“ в хибриден формат. Онлайн в събитието се включиха 30 общински финансисти.
 
Участници бяха кметове, председатели на общински съвети, ресорни заместник-кметове, общински съветници, директори на финансови дирекции, главни счетоводители, експерти, вътрешни одитори, директори на приходните звена в общините и други общински служители, чиито служебни ангажименти са обвързани с бюджетния процес.

Срещата беше открита официално от символичните домакини, на чиято територия се намира к.к.Пампорово - г-н Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе и г-жа Венера Аръчкова, председател на Общински съвет Смолян.

Г-жа Аръчкова изтъкна значението на форума като платформа за обмен на идеи и решения, което  нараства в условията на криза.

Г-н Хаджиев подчерта важната роля на общинските финансови екипи. „Благодарение на тях, общината ни преодоля огромна част от старите си задължения, сподели той.

Първата пленарната сесия бе посветена на предизвикателствата и посоките за развитие на местните финанси.  Тя бе с участието на членове на УС на НСОРБ – кметът на община Монтана г-н Златко Живков и кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев,както и  изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.

Г-н Георгиев сподели за трудностите през изминалата година, за предприетите мерки в подкрепа на бизнеса, за спада на туристите и намалява-нето на общинските приходи.

Г-н Живков  продължи темата за трудната и непозната досега пандемична ситуация. Той обърна внимание на работата на общинските администрации, които бяха сред хората на първа линия, за да подсигурят грижата за най-уязвимите, да приложат противоепидемичните мерки по места и да продължат да предлагат всички публични услуги.

Модератор на форума бе Красимир Стойчев, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет на община Бургас.

Съществена и много полезна част от Срещата бяха паралелните работни групи за финансисти, данъчни и счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори, с които започна Събитието.

Финансовата децентрализация; изравнителните механизми и разходните потребности бяха темите на форума на финансистите.

Счетоводители, одитори и финансови контрольори обсъдиха работа с Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО); новите акценти в СФУК и други актуални въпроси.

Данъчнити експерти направиха анализ на данъчните ставки за 2021 г.; категоризацията на населените места; работата с ЕСТИ; промените в ТБО и други актуални въпроси.

Във втория ден участниците бяха в работен панел за европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. В панела се включи Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ. Модератор на форума бе Мадлена Бояджиева-Ничева, член на ПК към НСОРБ „Европейски фондове, национални и международни програми и проекти“ и кмет на община Тетевен.

Последната дискусия бе за дигитализацията на вътрешно - административните процеси в общините. Тя бе с участието на Николай Минев и Ивайло Стефанов, Държавна агенция „Електронно управление“, Димка Кирацова, технически директор дирекция „Е-община“, Информационно обслужване АД, както и експертите от НСОРБ – Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“ и Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“.

 

Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 1/2
 • 2
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 2/2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6