Национална среща на финансистите от общините

За събитието

От 12 до 14 юни 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“, организират в к. к. „Златни пясъци“ XХVI-та Национална среща на финансистите от общините.

Форумът е най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ и през годините се утвърди като място за обмен на идеи и практики, за професионален и експертен дебат с представителите на централната власт, за формулиране на политики и търсене на нови решения за развитие и подобряване управлението на местните финанси.

За участие в Срещата каним:

 • общинските финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори,
 • заместник-кметове с ресор бюджет и финанси,
 • председатели на общинските съвети и общинските съветници от ресорните комисии, както и
 • кметове при проявен професионален интерес.

Предвидените дискусии в предварителната Програма на Срещата включват теми с фокус върху:

 • спецификите и предизвикателствата при изпълнението на Бюджет`2024 и акценти по подготовката на Бюджет`2025;
 • основни стъпки и предизвикателства по прилагането на новите основи за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО);
 • взаимодействие с контролните органи;
 • подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите и в общинските администрации;
 • европейските средства в общинските бюджети.

В ПАРАЛЕЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ финансистите, данъчните експерти, одиторите и счетоводителите ще имат възможност да дискутират и специфични за съответната професионална общност казуси и проблеми. За експертите с по-кратък опит в местните финанси се предвижда полудневно ОБУЧЕНИЕ на 13 юни с лектори от Съвета на Европа.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

май 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  Онлайн демонстрация на интуитивна и икономична видео платформа за излъчване на заседания на общинските съвети
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2