Архив на събитието

2021 г.

Повече от 250 експерти от общините участваха в събитието с най-дългогодишна история в календара на НСОРБ - Националната среща на финансистите.

Тази година тя се проведе на 17 и 18 юни 2021 г. в к.к. „Пампорово“ в хибриден формат. Онлайн в събитието се включиха 30 общински финансисти.

Участници бяха кметове, председатели на общински съвети, ресорни заместник-кметове, общински съветници, директори на финансови дирекции, главни счетоводители, експерти, вътрешни одитори, директори на приходните звена в общините и други общински служители, чиито служебни ангажименти са обвързани с бюджетния процес.

Срещата беше открита официално от символичните домакини, на чиято територия се намира к.к.Пампорово - г-н Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе и г-жа Венера Аръчкова, председател на Общински съвет Смолян.

Г-жа Аръчкова изтъкна значението на форума като платформа за обмен на идеи и решения, което  нараства в условията на криза.

Г-н Хаджиев подчерта важната роля на общинските финансови екипи. „Благодарение на тях, общината ни преодоля огромна част от старите си задължения, сподели той.

Първата пленарната сесия бе посветена на предизвикателствата и посоките за развитие на местните финанси.  Тя бе с участието на членове на УС на НСОРБ – кметът на община Монтана г-н Златко Живков и кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев,както и  изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.

Г-н Георгиев сподели за трудностите през изминалата година, за предприетите мерки в подкрепа на бизнеса, за спада на туристите и намалява-нето на общинските приходи.

Г-н Живков  продължи темата за трудната и непозната досега пандемична ситуация. Той обърна внимание на работата на общинските администрации, които бяха сред хората на първа линия, за да подсигурят грижата за най-уязвимите, да приложат противоепидемичните мерки по места и да продължат да предлагат всички публични услуги.

Модератор на форума бе Красимир Стойчев, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет на община Бургас.

Съществена и много полезна част от Срещата бяха паралелните работни групи за финансисти, данъчни и счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори, с които започна Събитието.

Финансовата децентрализация; изравнителните механизми и разходните потребности бяха темите на форума на финансистите.

Счетоводители, одитори и финансови контрольори обсъдиха работа с Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО); новите акценти в СФУК и други актуални въпроси.

Данъчнити експерти направиха анализ на данъчните ставки за 2021 г.; категоризацията на населените места; работата с ЕСТИ; промените в ТБО и други актуални въпроси.

Във втория ден участниците бяха в работен панел за европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. В панела се включи Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ. Модератор на форума бе Мадлена Бояджиева-Ничева, член на ПК към НСОРБ „Европейски фондове, национални и международни програми и проекти“ и кмет на община Тетевен.

Последната дискусия бе за дигитализацията на вътрешно - административните процеси в общините. Тя бе с участието на Николай Минев и Ивайло Стефанов, Държавна агенция „Електронно управление“, Димка Кирацова, технически директор дирекция „Е-община“, Информационно обслужване АД, както и експертите от НСОРБ – Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“ и Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Най-дългогодишното и утвърдено събитие на Националното сдружение на общините в Република България - Националната среща на финансистите от общините се проведе от 16 до 18 май в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“.

Събитието и в своето двадесет и второ издание,  предостави широка трибуна на общинските експерти да споделят опита си, така че да може да бъде ползван и доразвиван в името на по-успешното и ориентирано към гражданите управление с грижа за общинската хазна.

Близо 400 участници - финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, председатели на постоянни комисии и съветници представят над 130 общини.

В срещата се включиха представители на Министерство на финансите, Национална агенция по приходите, Националния статистически институт, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на Република България, „Информационно обслужване“ АД, „Имеон Софтуер“ ООД и Държавна агенция електронно управление, Софтуерна група Акстър.

Основните теми на дискусиите са фокусирани към поддържането на устойчиви публични финанси в общините; рамката на общинските финанси през 2020 г., визията за общинските финанси в дългосрочен план до 2030 г., подобряване работата в бюджетния процес.

„Вече над двадесет и две години срещата на финансистите е може би най-значимата след тази на кметовете, където се сблъскват  интересни мнения, разнищват се финансови и не само финансови проблеми“ -  с тези думи се обърна към участниците г-н Александър Горчев, член на управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велики Преслав. Той приветства участниците и представи гостите, които ще вземат участие в събитието.

Срещата бе открита от Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана. Г-н Живков представи действията на УС на НСОРБ за подобряването на бюджетната финансова рамка за 2019 г. и както и предложенията на Сдружението по бюджет 2020 г.  „Местната власт предоставя около 70% от публичните услуги в страната. Хората очакват услугите да ги вършат общините“ – каза той като добави, че няма институция към която гражданите да имат по-големи очаквания.

Изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева представи резултатите от дискусиите „ОБЩИНИ 2030“, които които касаят финансовото развитие и данъчната политика на общините. „И света и Европа знаят вече своя дневен ред до 2030 г.  Общините се променят. Все повече говорим за умни градове. Това са градове, които сами по себе си са двигател на икономиката, генератори на добавена стойност и нови бизнеси“ с тези думи се обърна г-жа Георгиева към участниците.

„Най-голямото богатство не са парите, а общинската експертиза“ – се обърна към участниците г-жа Гинка Чавдарова по време на дискусионния форум „Как да работим по-добре в бюджетния процес“. Общините очертаха проблемите при трите движещи сили в бюдветния процес – гражданите, кметът и администрацията и общинския съвет. 

Работата продължи във втория ден в няколко паралелни експертни групи: финансисти, данъчни експерти и счетоводители, одитори и финансови контрольори.

Националната среща на финансистите от общините завърши с дискусионен форум по темата  „Електронното управление и услуги“. Как да се развие капацитета на общините за тяхното предоставяне и как да се усъвършенства административното обслужване в областта на финансовата политика са предвидените за обсъждане въпроси през последния ден от срещата.

Генерален Спонсор на събитието бе dWare.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

Едно от най-големите събития на НСОРБ - Националната среща на финансистите от общините  се проведе от 31 май до 2 юни 2018  г. в к.к. „Албена”. Най-важният ежегоден форум на хората, които управляват местните финанси и се грижат за финансовото благополучие на общините, събра на едно място повече от 400 участника от над 115 общини.

Това е най-устойчивото и най-голямото експертно събитие на  Сдружението, което 21 години утвърждава и развива традицията да събира всяка година професионалната гилдия на хората с ангажименти и отговорност към управлението на местните финанси – кметове и ресорни заместник-кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, одитори, финансови контрольори и данъчни експерти. По време на Срещата те не само споделят добри и лоши практики, генерират нови идеи иукрепват своя експертен потенциал,но заедно с гостите от Централната власт утвърждават традиции и търсят нови посоки за желаните промени в общинската финансова политика.

В срещата участваха Искрен Веселинов, председател на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление“. От Парламентарната комисия по бюджет и финанси присъстваха заместник-председателят й Евгения Ангелова и Мария Илиева. В събитието участва също Росица Велкова, заместник-министър на финансите, както и представители на различни дирекции в МФ. Гости бяха и председателят на Сметната палата Цветан Цветков, експерти от „Информационно обслужване“ АД и Камарата на частните съдебни изпълнители.

Фокусът на общинските финансови експерти бе насочен към приоритетните области за подобряване на бюджетната рамка за 2019 г.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна гостите с напредъка и съвместните ни постижения за по-добри условия за финансиране по рамката за 2019 г. “Имаме  добра комуникация с ресорните министерства, но  известен проблем с резултатността. Все още има какво да се направи. Добро и резултатно е взаимодействието и с парламентарните комисии, осъществяваме ежедневна комуникация с народните представители”, каза тя.

Отчитайки, че към момента няма благоприятна макросреда за реална финансова децентрализация, през 2018 г. НСОРБ дефинира 4 малки стъпки, по които да работи – промени в ЗМДТ, работа по ТБО, промени в изравнителната субсидия и промени в стандарта за общинска администрация. Тези въпроси бяха дискутирани и паралелните  работни групи.

Данъчните експерти обсъдиха внесения от народни представители ЗИД на ЗМДТ – в частта облагане при по-високи ставки на имоти, които не се основно жилище, но се намират в курорти и попадат в обхвата на “Обекти за настаняване, за които не се заплаща наем”.

Общините направиха предложения за подобряване на нормите за определяне на данъчните оценки и по готвените от МФ промени в подхода за  облагане на превозните средства.

В рамките на първия ден от събитието бяха обсъдени ангажиментите на общините и дефицитните области в нормативната уредба по отношение на предвидения да влезе в сила от 2020 г. нов модел за определяне на такса битови отпадъци. Бяха представени конкретни модели за изчисление на общините Брезово, Велико Търново и Свищов. В презентациите беше представена детайлна информация за получените предварителни резултати за стойността на ползвател на услугата, за определяне цената на съд за битови отпадъци и за ползването на алтернативен данък.

В дискусиите общините очертаха редица области, в които държавата трябва да осигури подкрепа за местните власти, за да може законът да бъде изпълнен справедливо, особено по отношение на организирането на кампаниите по набиране на декларациите за броя на ползвателите и за достъпването на други информационни бази с данни, поддържани от министерствата.

Представителите на МФ поеха ангажимент да дадат отговори на многото въпроси, след като НСОРБ изпрати поставените на срещата въпроси от общините.

“По отношение на стандартите винаги има какво да желаем като увеличение, но предстои и важна работа по подобряването на механизмите за определянето и разпределението им. Трябва да внимаваме за текущо възлаганите на общините ангажименти, напр. последното внесено предложение кметовете да контролират и авторското право и опасността да ни бъде възложен и контрола за тютюнопушенето”, каза изпълнителният директор на сдружението.

Председателят на Парламентарната комисия по регионална политика Искрен Веселинов взе участие във всички форуми на Срещата. Той сподели и някои конкретни идеи за промени както по отношение на предложения ЗИД на ЗМДТ по отношение на облагането на ваканционните имоти в курортите, така и други промени, които планира да внесе за осигуряване на по-ясна уредба за работа и по-добра събираемост.

“Кооперирането” на централната с местната власт е важно, защото така можем да чуем от първо лице и по-лесно да си свършим работа. Трябва да чуем мненията и аргументите на всички страни”, каза зам.-председателят на Парламентарната комисия по бюджет и финанси Евгения Ангелова. Тя сподели, че проблемите по отношение на подобряването на модела за определяне на данъчната оценка и облагането на автомобилите се следи и от народните представители, включително и като отклонения спрямо европейските държави.

Другият представител на комисията – народният представител Мария  Илиева, каза: “Всички ние гледаме в една посока, имаме обща цел – да обезпечим публичните услуги. Да осигурим нормативната среда, за да могат местната и централна власти да работят и прилагат тази уредба, а Сметната палата да провери резултата от тази работа. Поздравявам ви за взаимната подкрепа, която си оказвате, за начина, по който работите и отстоявате общите си позиции.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков насърчи реалното прилагане на принципите на доброто управление и акцентира върху изпълнението на препоръките от одитната дейност в общините.

“За съжаление, само 60% се изпълняват и трябва да обсъдим какво да направим заедно. Да проведем съвместно обсъждане с народни представители и НСОРБ и по всяка препоръка да видим какво можем да се направи. Например, по отношение на правната рамка в общините как да има по-ясни правила за планиране на бюджета, бюджетния процес, така че реално да се постигат целите на общините”, каза той.

Другите препоръки бяха насочени към събираемостта, включително и за търсене на административно-наказателна отговорност за неизпълнението на приходите. Доц. д-р Гинка Чавдарова представи основните моменти, които трябва да съблюдават общините при подготовката на Бюджет 2019.

Дискусионният форум в третия ден, с който приключи Националната среща на финансистите от общините бе по темата „Предоставяне на електронни услуги от общините – мит или достижима цел”, по време на който бе направен преглед на предлаганите услуги - кои от тях са електронни и кои са близо до електронните, бяха обсъдени възможностите за намаляване на административната тежест и облекчаване работата на общинските служители. Бе потърсен и отговор на открити въпроси при осигуряването на условия за деклариране по електронен път. Форумът бе с участието на представители на „Информационно обслужване“ АД и  Софтуерна група „Акстър“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Юбилейната двадесета национална среща на финансистите от общините в Република България се проведе от 1 до 3 юни в к.к.“Боровец“ с любезното домакинство на община Самоков. Участваха над 400 финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, кметове,  председатели на постоянни комисии и общински съветници  от 122 общини.

Програма на Срещата

Партньори на събитието бяха „БАНКА ДСК“, „ОРАК Инженеринг“, „КОМ СИ 54 - ВАСИЛ ЗАШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" ООД и „СИБАНК“.

Срещата бе открита от кмета на Самоков Владимир Георгиев – домакин на събитието, и председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Господин Панов се ангажира Управителният съвет да проведе срещи на политическо ниво, вкл. с Министерство на финансите и с народни представители от ресорните комисии, за решаване на въпроса с ниското заплащане на общинските служители. Дошло е времето, каза той, за прилагане на много по-системен подход при реформиране на законодателството, свързано с местните финанси. Даниел Панов изведе два важни за общините приоритета, чието решаване трябва да се случи през 2017 година. Първият е увеличаване на средствата за възнаграждения на общинската администрация. Той увери участниците, че както екипа на Сдружението, така и членовете на УС и лично той се ангажират да проведат необходимите консултации на всички експертни и политически нива, за да се осигурят условия за мотивация и кадрово развитие в общинските администрации. Вторият приоритет за УС на НСОРБ, изтъкнат от г-н Панов е подобряването на разпределителния механизъм за общата изравнителна субсидия, с цел преодоляване на дефектите на сегашния. В момента тази субсидия все повече се отдалечава от своето основно предназначение – да гарантира равнопоставен достъп до минималния пакет общински услуги по цялата територия на страната и преди всичко в общините с обективно нисък приходен потенциал, изтъкна г-н Панов.

В срещата се включиха и представители на Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова поздрави общинските финансисти и експертния състав на НСОРБ за компетентното отношение в работата с органите на централната власт и изказа задоволство от ползотворното дългогодишно партньорство. Председателят на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов каза, че подкрепата на комисията е повече от логична тъй като 70 процента от членовете й са общинари.   Председателят на Сметната палата Цветан Цветков отбеляза, че през  годините НСОРБ се открои с иновативни и конкретни предложения, а общините в България демонстрират и имат сериозно отношение към препоръките на Сметната палата. 

По време на пленарната сесия изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова изнесе подробен и задълбочен анализ на изтеклите 20 години в развитието на общинските финанси и очерта целите за следващите 20. По думите й за да могат да се случат,  е необходимо да не се възлагат разходни отговорности на общините без осигурен ресурс, да се подобри финансовото управление и ограничаване на неефективните  местни решения. Г-жа Чавдарова вижда вътрешни резерви за оптимизиране на местните финанси в разширяването на мерките за повишаване на събираемоста на местните данъци и такси, по-ефективни и ефикасни общински разходи и услуги, развитие на вътрешната нормативна уредба и ефективен контрол и мониторинг.

Научният поглед към случващото се в сферата на общинските финанси представи проф. Стефан Иванов – дългогодишен консултант към НСОРБ. Той също подчерта колко е наложително предоставяне на разходни  правомощия на  местната власт по отношение на делегираните дейности.

Наред със сухите цифри и отчети, своите равносметки и очаквания  за бъдещето споделиха две прекрасни дами -общински финансисти – г-жа Наталия Делчева, общинар с 40-годишен стаж в бюджетирането на община Пловдив и г-жа Росица Гергова,  иректор дирекция „Финансово счетоводни дейности и бюджет“ в община Хасково, присъединила се към семейството на общинските финансисти преди по-малко от година и половина. Г-н Панов изказа своята дълбока благодарност за всичките лични жертви и къртовски труд към г-жа Делчева и я награди с плакет.

Изтъкнатите от говорителите области за дискусия и търсене на решения бяха сред темите и на провелото се по-рано открито заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към НСОРБ. В дневния ред на заседанието бяха включени актуални въпроси, касаещи подобряване на методиката за определяне на числеността на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и как договореностите на отрасловите КТД да намират отражение в стандартите. Обсъдени бяха и писмени предложения  на общини за промяна на нормативната уредба.

Първият ден от Срещата продължи с богатата съпътствата програма, организирана от общината-домакин и завърши с елегантен  бал по повод отбелязването на юбилея.

Сред оживени дискусии и продуктивни работни групи за произвеждане на конкретни практически решения по текущите проблеми пред ежедневната работа на общинските финансисти, които Националното сдружение на общините да включи в преговорната програма с Централната власт, протече втория ден на Срещата. В края му дойде моментът да бъде отдадено заслуженото признание за осъществени иновативни практики в трите категории на наградата „Финансист-Новатор“ за 2017 г. В категорията голяма община - общини с над 60 хиляди души – приза взе Иванка Гуглева, началник-отдел „Бюджет“, община Асеновград. В следващата категория - средна община от 10 до 60 хиляди жители – отличена е Сия Шехтанова, заместник-кмет на община Самоков, а в категорията малка община с жители до 10 хиляди жители – финансист-новатор за 2017 е Златко Генчев, главен счетоводител на община Николаево. Спонтанно, по време на събитието бе издигната номинация за Минко Минков, началник-отдел „Местни данъци и такси“, община Пазарджик. Той бе номиниран от групата на данъчните експерти след представяне му в тяхната работна група на практиката на община Пазарджик за увеличаване събираемостта и приходите от данък МПС.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Над 500 кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, одитори, данъчни експерти от общините участваха в деветнадесетото издание на Срещата в к.к. Пампорово.

Основните теми в програмата бяха фокусирани към последните промени в нормативната уредба и ефекта им върху общините; контрола върху публичните финанси; финансовите инструменти през програмен период 2014-2020; преминаването към нови основи за определяне размера на таксата битови отпадъци.

Програма на срещата

Срещата бе открита от Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново. Той открои като най-важна за общинарите тема в момента преминаването към нов ред за определяне на размера на таксата битови отпадъци. „Проведохме срещи с Постоянната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание и с Министерство на финансите по темата и очакваме отговор по много от проблемите, които поставихме“, допълни председателят на УС на НСОРБ. Най-важното от нашите предложения е искането да има преходен период в рамките от 5-10 г. за преминаването към новия ред за изчисляване на таксата на база количество. Втората тема, която предизвика реакции във всички общини, е Законът за публичните финанси и законовият ред за предоставяне на безлихвени кредити от централния бюджет на общини в затруднено финансово състояние, допълни г-н Панов.

В Срещата участие взе и Диана Йорданова, зам.-председател на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Пред участниците във форума тя изтъкна, че новият механизъм за оздравяване на общините не трябва да се възприема като заплаха, а като сигнал, че финансите на общината не са наред. Оказва се, че за 36 общини са изпълнени 3 от критериите за финансова нестабилност. Местната власт в началото със собствени сили и средства трябва да се върне в нормалните граници. Ако не може да се справи сама, то правителството поема да наглежда плана за възстановяване, каза още г-жа Йорданова и допълни, че конкретните ангажименти, които ще поеме всяка община, трябва да бъдат описани в плана за оздравяване.

Общините трябва да имат готовност, че през 2017 година трябва да разплатят 20% от проектите за целия програмен период, заяви изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова пред участниците в Срещата. Тя напомни, че финансовите корекции за устойчивост по проектите много лесно могат да стигнат 100%. Г-жа Чавдарова акцентира върху ниската събираемост на местните данъци и такси, както и върху необходимостта да се промени начинът на работа на приходните звена.

Сред участниците в Националната среща на финансистите бяха още проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет и Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Домакини на събитието бяха кметовете на Смолян Николай Мелемов и на Чепеларе Славка Чакърова. Участниците в срещата бяха очаровани от традиционното родопско гостоприемство и богатата съпътстваща програма, осигурена от общините - домакини.

Промяната при изчисляване на такса битови отпадъци /ТБО/ е сред най-важните предизвикателства за общините

Промяната при изчисляване на такса битови отпадъци /ТБО/ от 2017 година е сред най-важните предизвикателства за общините. Около това становище се обединиха участниците в ХІХ Национална среща на финансистите от общините, която се проведе в Пампорово. От следващата година таксата вече няма да се определя по данъчна оценка на имота, а на база количество отпадък. Отлагане на тази промяна няма да има, заявиха данъчните експерти. На срещата в Пампорово бе посочено, че Сдружението е внесло своите предложения относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Сдружението настоява за преходен период, през който да не се допуска шоково, рязко увеличение на размера на таксата, а повишението да е плавно. Предложеният от НСОРБ втори преходен период се отнася за възможността от 2017 до 2019 г. да се използва разгърнатата площ на имота като алтернатива на досегашната основа- данъчната оценка.

Целта е ефектът от тази промяна да се разтегли във времето, така че тя да стане по-поносима за гражданите. Всяка промяна, насочена към отчитане на количеството отпадък, означава увеличение на сметките на гражданите и намаление на тези на бизнеса.

Общините се надяват, че в окончателния вариант на законопроекта за изменение на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ ще бъде отразено предложението на НСОРБ за разширяване на допустимите по закон основи за изчисляване на таксата. При подобна рязка стъпка на смяна на модела трябва да се дадат алтернативи, от които общините да избират. Представителите на НСОРБ настояват всяка община да приеме своя наредба, избирайки подходящия модел.

На срещата в Пампорово бе представен опитът на няколко общини в страната, които вече прилагат методика без използване на данъчната оценка на имота като база за изчисляване на таксата. В Кърджали промяната се е наложила след отмяната на общинската наредба от съда. Община Баните, обл. Смолян прилага още от 2012 г. различен метод при определяне на ТБО. Промененото изчисляване на таксата се определя от общинарите за по-справедлива схема, а като допълнителен ефект е постигнато намаление с 30% на депонирания битов отпадък. 

Общините ще поискат „заключване” на автоматизираната системата за проверка на платен данък автомобили при технически преглед

Общините обсъждат предложение да бъде „заключена” системата за автоматична проверка за платен данък превозно средство при техническите прегледи на автомобилите. Вариантът за „заключване” на системата бе разгледан от работната група на общински данъчни експерти на проведената в Пампорово ХІХ Национална среща на финансистите от общините. С процедурите по техническото „заключване” ще се прекъсне досегашната възможност за преминаване на технически преглед, след като системата е отчела, че данъкът не е платен. Очакванията са събираемостта на този данък да достигне 90% за общините, които поискат да се приложи тази процедура.

Вече втора година системата не работи така, както се очакваше от общините и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. При сега действащия механизъм дори автоматизираната проверка да отчете, че данъкът за автомобила не е платен, техническият преглед може да продължи, ако собственикът на колата покаже документ за платено задължение. В някои от случаите този документ е за частично платен данък. След „заключването” системата няма да допусне преминаване на преглед на лице, което няма платен данък.

Работната група на данъчните експерти отчете, че са необходими промени в Закона за местните данъци и такси, главно във връзка с налозите за превозните средства. Корекции се препоръчват там, където има несинхронизирана база между понятията, използвани в Закона за движение по пътищата /ЗДП/ и в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Данъчните настояват за това ставките за данъците на превозните средства да бъдат диференцирани по категории, които отговарят на ЗДП. Така например облекчението, ползвано от собственика на екологичен автомобил се обезсмисля от коефициента, който след това му увеличава данъка 2 пъти за това, че колата е нова. Би трябвало да се намери балансът, така че притежателите на мощните автомобили да плащат повече, но да имат и облекчения, когато вредните им емисии са по-малко. Експертната група настоява и за преразглеждане на данъчните ставки на определени категории товарни превозни средства, които законодателно са определени при неясно ниски стойности. Предложението е да се диференцират товарните автомобили, които нарушават пътните настилки, така че да плащат данък, съответстващ на нанасяните вреди.

Общинските данъчни експерти остават на позицията си от последните години, че е нужен изцяло нов Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, тъй като се налага постоянно тълкуване на терминологията.

За седма поредна година бяха връчени наградите „финансист – новатор 2016”

По време на ХIХ Национална среща на финансистите от общините, проведена от 9 до 11 юни в Пампорово бяха връчени наградите на НСОРБ „Общински финансист- новатор”. Призът се присъжда за седма поредна година, като за първи път тази година се връчи в 3 категории, според големината на общината. Пак за първи път наградените бяха избрани директно от участниците в срещата, с тайно гласуване, след представяне на номинираните практики.

Финансови експерти на общините Бобов дол, Смолян и Стара Загора получиха наградата в различните категории.

Йорданка Гацева и Юлия Христова, финансисти от Община Бобов дол са отличени като „ФИНАНСИСТ – НОВАТОР `2016” в категория общини до 10 000 жители. Те са наградени за разработване и прилагане на нова методика за определяне размера на таксата битови отпадъци. Заместник-кметът на Смолян Венера Аръчкова получи приза при общините до 60 хил. жители за устойчиво финансово управление на Община Смолян. Цанка Ганева, директор на дирекция „Финанси” в Община Стара Загора, спечели наградата при общините над 60 хил. население за приложен иновативен метод за възстановяване на ДДС по общинските водни проекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

С поглед към бюджет 2016г. бе осемнадесетото издание на Срещата, която се проведе от 28 до 30 май 2015 г. в к.к. Камчия. На нея присъстваха 420 участника от почти 140 общини. Участие в различните сесии взеха представители на Министерство на финансите, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Фонд ФЛАГ, НАП, „Информационно обслужване“ АД.

 

Форумът включваше 4 ключови теми, с които се обхванаха основните проблеми и насоки по бюджетния процес: концепция на нов Закон за местните данъци и такси;

предстоящите промени в определяне размера на ТБО; нефинансирани разходни отговорности, възложени с нормативни актове на централната власт; стандарти за делегирани дейности и за кои от тях приоритетно да се настоява за промяна; промени в механизмите за държавните трансфери; проблеми при компенсиране на безплатните/по намалени цени пътувания при вътрешноградски и междуселищни превози; нови моменти в счетоводната отчетност и осчетоводяване на европейските проекти; третиране на ДДС по „водните проекти“; механизми и подходи за подобряване работата на данъчните администрации; открити въпроси в комуникацията между общинските данъчни администрации и ИА „Автомобилна администрация“ (проблеми със системата за автоматизирана проверка от страна на пунктовете за годишен технически преглед за платен данък за МПС); подобряване на критериите и правилата за отпускане на „извънредни“ пари за общините; осигуряване на приемственост между мандатите; подобряване взаимодействието със Сметната палата.

В резултат от проведените дискусии могат да бъдат обобщени следните резултати и предложения:

Участниците в дискусията бяха единодушни, че предлаганият срок ЗИД на ЗМДТ да влезе в сила от 1 януари 2016 г. е абсолютно нереалистичен, особено на фона на предложението МС да приеме наредбата с методиката в 6-месечен срок от приемането на ЗИД. Предложено беше влизането в сила да бъде отложено за 01.01.2017 г., а ако процеса по приемането на новата методика се забави, то тогава влизането в сила да стане чак през 2018 г.

Прието беше предложението, направено от НСОРБ в работната група в срок до 31 август 2015 г. да се определи поне една регионална система за управление на отпадъците, общините в която пилотно да прилагат ЗИД на ЗМДТ през 2016 г., като Министерски съвет и НСОРБ подпомагат дейността на тези пилотни общини.

Общо беше становището, че преди въвеждането й е необходимо технологично време както за провеждане на обществени обсъждания за избор на най-приемлив вариант за местната общност, така и за осигуряване на съответната достоверна информация за определяне размера на таксата.

По отношение Концепцията за нов ЗМДТ, участниците приеха предложението да се работи в „рамка“, която не налага конституционни промени, тъй като това значително може да забави или даже да стопира процеса по приемането на нов закон. Предложено беше също така да се включат възможно най-широк кръг експерти от общините в работната група по разработването на новите законови текстове (включително имаше предложение всяка община да излъчи по един представител).

Традиционно темата за делегираните от държавата дейности е централна за Срещата на финансистите и винаги се дискутира с участието на представители на дирекция „Финанси на общините“ от МФ, но и през тази година техните представители отсъстваха. Участие в дискусията взе представител на ИА „Автомобилна администрация“ по темата за компенсирането на безплатните и по намалени цени пътувания при вътрешноградските и междуселищни превози.  Предложенията, около които се обединиха финансистите са: 

-           допълване списъкът за нефинансираните разходни отговорности с компенсациите за намалените и безплатни пътувания и възнагражденията на ВиК асоциациите и да се остойностят най-значимите по експертна оценка и препоръка на общините;

-           приоритетно да се настоява за актуализиране на стандартите за общинска администрация с отделни стандарти за изборните лица и за общинските служители;

-           актуализиране на стандартите за денонощните социални услуги и за детските градини;

-           пролъжаване на работата по създаването на нов механизъм за общата изравнителна субсидия и да не се приема предложението да се съпоставят данъчните постъпления от предходната година със 100 % облог, а да се използват натуралните показатиле (брой деца, брой възрастни и т.н.)

-           да има нов целеви трансфер за превенция на бедствия и аварии, който да не се включва в целевата субсидия за капиталови разходи.

Финансистите поискаха за пореден път изграждане на единна общинска информационна система и връзки с националните регистри (КАТ, ГРАО, Агенция по вписванията, нотариуси и т.н.), което би съкратило значително времето за предоставяне на повечето публични услуги от една страна и би повишило събираемостта на местните приходи, от друга.

В рамките на информационната сесия беше представен напредъкът по изпълнението на една от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и на българските общини чрез сътрудничество с норвежките местни власти”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, която включва изграждане на модерна електронна платформа по общински финанси в НСОРБ, предоставяща възможност за по-добра информираност на широката публика и за междуобщински сравнения по определени услуги.

За шеста поредна година, в рамките на Срещата, НСОРБ присъди отличието „ФИНАНСИСТ НОВАТОР 2015 г.“Наградата се връчва след оценка от комисия, по определени изисквания на получените предварително от общините номинации на експерти или финансови екипи. Водещ критерий при разглеждането на кандидатурите, е претендентите за наградата да прилагат добри практики или да са внедрили конкретни иновативни решения за подобряване управлението на местните финанси и устойчивото развитие на българските общини. С отличието „Финансист новатор за 2015 г.” бе удостоена заместник-кмета на Свиленград - Мария Костадинова, която спечели приза в конкуренцията на колегите си от Ловеч, Нова Загора и Смолян. За първи път беше дадена възможност на участниците в Срещата да гласуват пряко за номинираните за наградата „Финансист новатор“. Шестимата номинирани (четирима финансисти и два финансови екипа) направиха кратки презентации на своите иновативни практики, след което слушателите в залата гласуваха за тази практика, която им е допаднала най-много. Резултатите от прякото гласуване съвпаднаха с оценките на комисията по номинации.Финансистите на Община Нови пазар получиха наградата за „ОБЩИНСКИ ФИНАНСОВ ЕКИП  НОВАТОР 2015 г.”.

 

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

Едно от най-големите събития на Националното сдружение на общините в Република България - Националната среща на финансистите събра на едно място 420 участника от повече от 180 общини. Срещата се проведе от 29 до 31 май 2014 г. в к.к. Албена.

Официално Събитието беше открито от г-жа Детелина Николова, член на Управителния съвет на Сдружението и кмет на община Добрич. Тя очерта основните задачи пред общинските финансисти – продължаване процеса на децентрализация и усвояване на европейските фондове.

Финансистите имаха възможност да изразят своята позиция на общите пленарни сесии в рамките на работните групи. Очертаха се две основни ключови предизвикателства за общинските бюджети през следващата година – нарасналата потребност за предоставяне на нов траен местен приходоизточник, какъвто е обсъждания СДДУ общински данък върху доходите на физическите лица, и разработването на модели за справедливо определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Традиция от последните години стана провеждането на открито заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“  към НСОРБ непосредствено преди началото на форума. Анализът на изпълнението на общинските бюджети през 2013г. показа, че за първи път през последните 5 години те нарастват и общинските разходи за първи път се увеличават  и са повече от публичните. Продължава обаче негативната тенденция за централизирано управление на политиките по разходите на общините – чрез целеви трансфери и субсидии за делегираните дейности, като намалява делът на чисто общинските компетенции. Наблюдава се и текущо увеличение на просрочените вземания. Финансистите коментираха и увеличените изисквания за отчетността по общинските бюджети  с множество отделни таблици като неудачен и водещ до много технически грешки. Друг основен въпрос, поставен от участниците, бе унифицирането на подхода за изготвяне на справка за поетите ангажименти. За пореден път те споделиха , че всяка година дофинансират делегираната държавна дейност „Общинска администрация“, в която заплащането е „унизително“ спрямо другите сектори.

Изпълнителният директор г-жа Гинка Чавдарова постави фокуса върху следващата година и спецификата на бюджет 2015г. Тя посочи като основно предизвикателство пред общините трудно предвидимата външна и вътрешна политическа среда през годината, когато те трябва да решат много отложени проблеми с последния за този мандат на местните власти бюджет. Въпреки че вече има белези за икономическо съживяване и умерен растеж,  по-големите промени – общински данък върху доходите на физическите лица от 2015г. и нов Закон за местните данъци и такси, все още нямат реален резултат.

Други теми за дебат, включени в тридневната програма на срещата, бяха новите подходи при определянето на такса „битови отпадъци“ и делегираните дейности през 2015г. и как да бъде намален финансовия риск при изпълнението на европроекти през новия програмен период 2014-2020 г.

В заключителната Пленарна сесия, за пета поредна година бе връчена наградата „Финансист Новатор`2014“. Отличието бе присъдено на. Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община и на Надя Каратова – зам.-кмет на община Кюстендил.

+ прочети целия текст - скрий текста

2013 г.

В шестнадесетото издание на форума, който се проведе от 20 до 22 юни, в гр.Банско се включиха 392 общински представители от 118 общини  –  кметове и зам.-кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови контрольори и други експерти.

Срещата бе открита от Тодор Попов, кмет на община Пазарджик и председател на Управителния съвет на НСОРБ. Той представи  резултатите от срещата на УС на Сдружението с министър-председателя, на която е постигната договореност за включване на ключовите средносрочни направления за децентрализация в Споразумението за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ и НСОРБ, с предстоящо подписване на Годишната среща на местните власти през октомври. Правителството пое ангажименти да търси по-справедливо решение за преодоляване на последствията от налаганите финансови корекции и разпределяне на отговорносттта между общинските бюджети и бюджетите на оперативните програми/държавата.

Официални гости на общинския форум бяха кирил Ананиев, съветник на министър-председателя, и Валентина Грозданова, директор дирекция „Финанси на общините“ В МФ.

Изпълнителният директор на НСОРБ представи европейски модели за децентрализация, като акцентира върху основните сравнения между страните-местните и регионалните власти в ЕС имат значителни финансови отговорности / с тенденция за увеличение в повечето държави/, нарастващ дял на данъчните приходи, в резултат на прехвърлени към общините приходоизточници, нарастващ дълг и дефицит. Те все още разчитат на трансфери, но се търси баланс със стимулите, т.нар. мека бюджетна принуда.

За разлика от тях местните власти в България поддържат нива на данъчни приходи само от подобрена събираемост, разчитат предимно на трансфери, повечето случаи с целеви характер, не влияят на общия държавен дефицит, но имат силни ограничения; имат нарастващи финансови отговорности, при намаляващи ресурси(собствени и трансфери).

В пленарните сесии и работните групи дебатът беше насочен към наложителните нормативни промени , за които общините трябва да настояват до края на годината:

 в Закона за публичните финанси;  Закона за местните данъци и такси; Закона за      общинския дълг, Закона за народната просвета, Закона за администрацията, Закона за кадастъра  имотния регистър, Закона за държавните такси, тъй като неясноти и двойствено тълкуване пречат на работа им, „размиват“ правомощията и задълженията им.

Дискусиите по работните групи потвърдиха изводите от анализа на изпълнението на общинските бюджети за 2012г. За да осигурят адекватно ниво на публичните услуги, но съобразявайки се с възможностите на своите жители, повечето общини са предприели мерки за подобряване на събираемостта, а не за увеличаване на данъчните ставки. За да се удовлетворят реалните потребности и очаквания на местната общност, е необходимо да се преразгледа данъчното законодателство в областта на местните данъци и такси и да се въведат нови приходоизточници, съответстващи на нарасналите отговорности на общините.

Участниците обсъждаха неосигурените финансово функции по контрол, организация и материално-техническо обезпечаване, които в последните години се прехвърлят на общините – по Закона за устройство на територията, Закона за горите, на Дирекциите за национален строителен контрол, браншовите колективни договори (например в системата на училищното образование, детски ясли) и други. Финансистите предложиха нормативни промени, ограничаващи „лавинообразното“централизирано възлагане на инвестиционни разходи, и възлагане на ангажименти на  директорите на училищата за осигуряване на определен процент от поддръжката на базата.

Участниците заявиха, че разчитат на подкрепа и съвместни действия с държавата, за да се осигури по-бърз преход от такса  „битови отпадъци“ определена като промил върху данъчната оценка към такса, формирана на базата на количество отпадъци.

За четвърта поредна година бе връчена наградата „Общински финансист-новатор“. Тази година тя бе присъдена на Бойко Ешпеков, главен специалист „БТРЗ“ от община баните за въвеждането  и прилагането на модел за ТБО на база количество отпадъци.

+ прочети целия текст - скрий текста

2012 г.

Петнадесетата юбилейна национална среща на финансистите от общините, първа за мандат 2011 – 2015 г. се проведе от 07 до 09 юни 2012 г. във ваканционно селище „Елените“  в близост до гр. Св. Влас. Участие взеха  близо 400 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 138 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на община Пазарджик и Председател на УС на НСОРБ г-н Тодор Попов. Обръщение към общините направи министъра на финансите г-н Симеон Дянков, което беше последвано от разгорещена дискусия по наболелите общински проблеми. Доклад на тема „Рестартиране на процеса на децентрализация“ изнесе г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. Възможностите за икономия при използването на ваучерите за храна „Виабел“ и мотивацията за това представи г-н Светослав Дичев, управител на Виабел ЕООД, генерален спонсор на Срещата. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2011 г. и наблюдаваните тенденции през 2012 г. представи Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ.

Основни теми на Срещата бяха местната данъчна политика, делегираните от държавата общински дейности и местните дейности заложени в Бюджет ‘2013, възможностите за бюджетни икономии при изпълнението на европейските проекти, контрол и одит при изпълнението на бюджетните и извънбюджетни средства. Участниците имаха възможност да предлагат и дебатират промени в местната финансова политика през новия общински мандат на специален форум, както и да обсъдят в свободен разговор в приятна атмосфера основните си проблеми и техните решения, разделени в групи по професионална насоченост.

Наградата „Общински финансист – новатор“ бе връчена на г-н Стефан Кирчев, директор на дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов. На заключителната пленарна сесия бяха наградени и участниците с най-активно представяне в дискусиите.

+ прочети целия текст - скрий текста

2011 г.

Четеринадесетата национална среща на финансистите от общините, последна за мандат 2008 – 2011 г. се проведе от 09 до 11 юни 2011 г. в комплекс  „Марина кейп“  в близост до гр. Ахелой. Участие взеха 330 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 120 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на общината – домакин Поморие г-н Петър Златанов.  Дейностите и политиките, насочени към постигане на прозрачно и ефективно управление на местните финанси обобщиха г-жа Менда Стоянова, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси в НС, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Пепа Хаджиева, и.д. директор на дирекция „Финансови одити” в Сметна палата, г-жа Румяна Дулева, заместник-директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология” в НАП и г-жа Станка Ангелова, председател на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ. Те поставиха началото на дискусия с основен акцент към факторите за стабилизиране на местните финанси – децентрализацията, ефективното администриране и качествения контрол. Анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2010 г. с наблюдаваните тенденции за 2011 г. направи г-н Стефан Иванов, експерт към НСОРБ. Трудните решения в общинската финансова политика обобщи г-н Емил Савов, изпълнителен директор на Фонд „ФЛАГ“. Програмните продукти и услуги като инструмент за ефективно администриране представи г-н Чавдар Тодоров, изпълнителен директор на „Информационно обслужване” АД – спонсор на Събитието.

Основни теми на Срещата бяха предстоящите промени в нормативната уредба на местната данъчна политика, възможните подходи за диференциация на единните стандарти за финансиране на образованието, финансовото управление на общинските европроекти и счетоводната отчетност, контрол и одит при изпълнението на бюджетните и извънбюджетни средства. Специално внимание бе отделено на дискусията за бюджета за 2012 г. – опасностите пред общините, възможностите, както и иновативните предложения за промени. Участниците имаха възможност да дебатират по проблемите на местните финанси през изминалия мандат, както и предизвикателствата пред следващия мандат.

Наградата „Общински финансист – новатор“ бе връчена на г-н Мариян Маринов, началник отдел „Бюджет и финанси“ в община Велико Търново. За първи път бе награден и финансов екип – дирекция „Бюджет и финанси“ в община Шумен . Връчването на приза е израз на желанието на НСОРБ и НСОРБ-Актив да стимулират екипната работа в общините при генериране и реализиране на нови идеи. Срещата ще се запомни с изключително активното включване от страна на участниците, като най-активните отново бяха наградени

+ прочети целия текст - скрий текста

2010 г.

Тринадесетата национална среща на финансистите от общините се проведе от 10 до 12 юни 2010 г. в хотелски комплекс „Сол Несебър“ в близост до гр. Несебър. Участие взеха над 320 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 125 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на общината – домакин Несебър г-н Николай Димитров. Развитието на процеса на децентрализацията обобщи г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, като предложи антикризисни мерки за финансова стабилност и устойчиво развитие на общините. Презентация направи г-н Георги Беловски, изпълнителен директор на „Общинска банка“ АД - генерален спонсор на Събитието. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2009 г. и наблюдаваните тенденции за 2010 г. изложиха г-жа Станка Ангелова и г-н Стефан Иванов, експерти към НСОРБ. Ръководителя на ИА „Одит на средствата от ЕС” г-жа Добринка Михайлова разясни правилата за финансово управление, условията за налагане на финансови корекции, както и кои са индикаторите за нередности и измами при реализирането на европейските проекти.

На срещата бяха разгледани темите за финансиране на общинското образование, счетоводната отчетност и контрол, въвеждането и прилагането на делегирани бюджети в здравеопазването и социалните услуги, антикризисни промени в бюджет ‘2011. Бяха представени предстоящите действия по концепцията за нов Закон за местни данъци и такси с цел разширяване на общинската приходна база, новите общински правомощия по събиране на вземанията, както и презентация на общински данъчен софтуер. Показани бяха и добри практики и често допускани грешки в управлението на местните финанси и мерки за ефективно разходване на бюджетните ресурси.

За първи път беше връчена новоучредената награда „Общински финансист – новатор“ на г-жа Таня Стефанова, директор на дирекция „Финанси и бюджет”в община Червен бряг. Отново награди получиха и най-активните участници в работните групи. Общинските съветници от бюджетните комисии дискутираха подобряването на бюджетния процес, а заместник-кметовете по финанси обсъдиха начините за по-ефективни взаимоотношения с общинските съвети. За първи път беше направена и обща снимка на взелите участие в срещата.

+ прочети целия текст - скрий текста

2009 г.

Дванадесетата национална среща на финансистите от общините се проведе от 11 до 13 юни 2009 г. в к.к. Албена.  Участие взеха над 360 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 127 общини.

Заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев направи изказване по актуалната тема за развитието на общинските финанси в условията на икономическа криза. Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова представи анализ на процеса на финансова децентрализация досега, както и предстоящите действия в тази посока. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2008 г. и наблюдаваните тенденции за 2009 г. изложиха г-жа Станка Ангелова и г-н Стефан Иванов, експерти към НСОРБ. Дейността на новосъздадения фонд за развитие на местното самоуправление „ФЛАГ“ представи изпълнителния му директор г-н Емил Савов. г-н Георги Маринов, изпълнителен директор на Инфонотари - генерален спонсор на Срещата - запозна участниците с възможността за въвеждане на отдалечено електронно обслужване в общините.

На срещата бяха представени новите бюджетни взаимоотношения в делегираните от държавата дейности за следващата година, дискутираха се начини за подобряване финансирането на местните дейности, както и за ефективното и прозрачно управление на местните финанси. Беше разгледана традиционната тема за счетоводната отчетност и контрол, проблемите на финансовото управление и отчетността на европейските проекти, както и възможните антикризисни програми и мерки. Бяха представени и добри практики и намерени алтернативни решения при определяне размера на такса „битови отпадъци“.

За първи път се проведе клуб за дискусия на заместник-кметовете по финанси и бяха наградени най-активните участници в работните групи.

+ прочети целия текст - скрий текста

2008 г.

Единадесетата национална среща на финансистите от общините, първа за мандат 2007 – 2011 г. се проведе от 5 до 7 юни 2008 г. в гр. Поморие, хотелски комплекс „Сънсет ризорт“.  Участие взеха 360 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 135 общини.

Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова изложи очакванията, реалностите и предстоящите стъпки при упражняването на новите данъчни правомощия за общините през 2008 г., а заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев представи основните изводи от анализа за изпълнението на общинските бюджети през 2007 г. и тенденциите в изпълнението на общинските бюджети за 2008 г.

На срещата бяха разгледани темите за оптимизация на училищната мрежа и финансиране на общинското образование, оценка за прилагането на стандартите за местните дейности през 2008 г., както и обсъждане на идеи за промяна през 2009 г., нормативната рамка за делегираните дейности в социалната сфера, счетоводната отчетност и контрол, ролята на финансовите експерти от общините при подготовката и управлението на европейски проекти, както и представяне на добри общински практики.

Проведе се заседание работната група по финансова децентрализация на Мрежата на асоциациите на общини от страните на Югоизточна Европа (НАЛАС) ,както и заседание на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ обобщаване на резултатите от Срещата.

+ прочети целия текст - скрий текста

2007 г.

Десетата национална среща на финансистите от общините беше първата организирана от търговското дружество на НСОРБ  – „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Тя се проведе от 8 до 11 юни 2007 г. в курорт Кушадасъ, Република Турция. Поради юбилейния си характер бе решено Събитието да се проведе в чужбина. Участие взеха над 410 кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 141 общини.

Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова представи анализа на постигнатото в местните финанси за изминалите 10 години, а заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев изложи тенденциите в изпълнението на общинските бюджети през 2007 г. и новите моменти в бюджет 2008 г.

На срещата бяха разгледани темите за изграждане и функциониране на адекватни системи за вътрешен финансов контрол, прилагане на системи за управление на качеството в общините, стандартите за местни и делегирани от държавата дейности, както и новите данъчни правомощия на общините.

Проведе се и заседание на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ, на която бяха обобщени резултатите от срещата - последна за общински мандат 2003 – 2007 г.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4