Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

29 май 2022 г. (понеделник)
14.00-15.30 Регистрация (пред зала „Импресия“, хотел „Интернационал“). Настаняване и обяд в хотели по настаняване 
15.30-17.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (зала „Импресия“, хотел „Интернационал“)
  25 годишни национални срещи - иновативни практики и решения за по-добро управление на местните финанси
 

С поглед напред:

 

 • проектът на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Ангажименти и отговорности на общините в техническата подготовка за членство в еврозоната
 • визия за самостоятелност на общините за реализиране на ефективни местни приоритети и политики

С участието на: 

Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана;

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ в периода 1996-2018 г.;

Нина Стоянова, подуправител на Българска народна банка;

Петър Ганев, старши икономист Институт за пазарна икономика

Модератор Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
17.30-18.00 Отличия на НСОРБ за принос към развитието и по-доброто управление на местните финанси. Обща снимка на участниците 
Модератор Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив ЕООД
19.00-21.30 Вечеря на блок маса (по хотели на настаняване)
30 май 2023 г. (вторник)
09.30-10.45

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ – Общинските бюджети`23/24 – стари и нови предизвикателства (зала „Импресия“, хотел „Интернационал“)

 

 • Специфики на Бюджет`2023
 • Акценти по подготовката на Бюджет`2024
 • Предложения за промени в нормативната уредба
 • Представяне на генералния партньор на Срещата – Банка ДСК
 

С участието на: 

Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“, МФ (дистанционно участие през платформа ZOOM)

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ; 

Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков; 

Модератор Валентин Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево
10.45.11.15 Кафе пауза
11.15-13.00 ПАРАЛЕЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ 
 

1-ва група - финансисти (зала „Импресия“, хотел „Интернационал“)

 

 • делегирани от държавата дейности; изравнителна и капиталова субсидия;
 • средносрочна бюджетна прогноза 2024-2026;
 • предложения за промени в ЗПФ
 • Добри практики и други актуални въпроси

С участието на:

 • Георги Лаловски, старши експерт, дирекция „Финанси на общините“, МФ
 • Момчил Узунов, старши експерт, дирекция „Финанси на общините“, МФ
Модератор  Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил
 

2-ра група - данъчни експерти (зала „Хармония“, хотел „Интернационал“)

 

 • рамково споразумение между НСОРБ и НСИ за предоставяне на геореферирани данни от преброяването
 • предложения за бъдещи промени в данъчните закони (ДОПК и ЗМДТ);
 • резултати от анализа на ставките за МДТ за 2023 г.;
 • Добри практики и други актуални въпроси

С участието на:

 • доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ
 • Росен Кузев, началник-отдел „Приходи“, община Димитровград
 • Мария Сирийска, главен експерт, „Данъчна политика“, МФ
 • Димка Кирацова, Информационно обслужване АД; 
 • Красимира Узунова, държавен експерт по приходите, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, НАП
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ
Модератор Димитър Иванов, директор дирекция „Общинска данъчна администрация“, община Хасково
 

3-та група - счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори (зала „Белини“, хотел „Интернационал“)

 

 • актуални въпроси по бюджетно счетоводство;
 • предимства и недостатъци на ИФИСО

С участието на:

 • Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство
 • Теодора Бакърджиева-Люцканова, съветник към кабинет на заместник-председател на Сметна палата и Тома Дончев, директор дирекция „Развитие на одитната дейност“, Сметна палата
 • Маргарита Георгиева и Светла Иванова-Иванчева, държавни експерти в отдел „Бюджетен и проектен контрол“, дирекция „Политики за електронно управление“, МЕУ
 • Димитър Владимиров, Информационно обслужване АД; 
 • Валентин Бонев, началник-отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ
Модератор Мариян Маринов, директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново
13.00-14.30 Обяд (по хотели на настаняване)
14.30-16.30

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ – Актуални въпроси (зала „Импресия“, хотел „Интернационал“)

 • Фонд ФЛАГ в подкрепа на общинските проекти
 • Предложения за подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите;
 • Компенсиране на намалени приходи в обществените пътнически превози 

С участието на:

 • Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ
 • Иванела Андреева, държавен експерт и Румен Димитров, главен експерт, дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“, МЕУ 
 • Людмила Христова, директор дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“, ИА „Автомобилна администрация“
 • Мария Веселинова, началник-отдел, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ и Генади Георгиев, главен експерт, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, МФ
Модератор Мария Йозова, заместник-кмет, община Габрово
16.30-17.00 Кафе пауза
19.00-20.30 Вечеря (по хотели на настаняване)
20.30 25 години Национална среща на финансистите от общините - празничен коктейл (зала „Белини“, хотел „Интернационал“) 
31 май 2022 г. (сряда)
09.30-11.30

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ – Постигат ли контролните дейности очакваният качествен ефект (зала „Импресия“, хотел „Интернационал“)

 

 • Вътрешният и външният одит и контрол – инструменти в подкрепа на прозрачното и ефективно управление на общинските финанси
 • Основните пропуски и грешки констатирани при проверките и препоръки за отстраняването им.
 • Разликите в подходите на различните контролни органи

С участието на: 

Стефан Белчев, директор на АДФИ;

Теодора Бакърджиева-Люцканова, съветник към кабинет на заместник-председател на Сметна палата и Тома Дончев, директор дирекция „Развитие на одитната дейност“, Сметна палата

Валентин Бонев, началник-отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ

Модератор Мария Петрова, заместник-кмет на община Благоевград

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

май 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 30
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 31
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4